Ικανοποιημένη με την πορεία του κυπριακού οικονομικ��ύ προγράμματος, εμφανίζεται η τρόικα, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), που εκδόθηκε το Σάββατο.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στην τέταρτη αξιολόγηση από τους δανειστές της Κύπρου που πραγματοποιήθηκε την περίοδο 6 με 17 Μαΐου 2014 και επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα για την Κύπρο παραμένει «εντός τροχιάς» και πως οι δημοσιονομικοί στόχοι για το πρώτο τρίμηνο του 2014 «έχουν επιτευχθεί».

Όπως ωστόσο επισημαίνεται στην ανακοίνωση τρεις προκλήσεις παραμένουν:

Η αποτελεσματική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η διατήρηση των δημοσίων οικονομικών σε βιώσιμη πορεία και η ενίσχυση των θεσμών.

Η έγκριση της τέταρτης αξιολόγησης, όπως επισημαίνεται, ανοίγει το δρόμο για την εκταμίευση περίπου 600 εκατ. ευρώ από τον ΕΜΣ και περίπου 86 εκατ. ευρώ από το ΔΝΤ.