Από τις 16 Μαΐου οι δηλώσεις εκκαθαρίζονται με τις τελευταίες τροποποιήσεις του ΚΦΕ που αφορούν όσους δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα.

Υπενθυμίζουμε ότι η τελευταία τροποποίηση του ΚΦΕ με τον νόμο 4261/2014 αφορά φορολογούμενους για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) των οποίων:

- το πραγματικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ ή

- το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και

- εφόσον αυτοί δεν ασκούσαν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και δεν έχουν εισόδημα από ακίνητα.

Στις περιπτώσεις αυτές, τα εισοδήματα τους φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών - συνταξιούχων.

Η ανακοίνωση του Γ.Γ.Δ.Ε. την Παρασκευή 17 Μαΐου: «Χθες το μεσημέρι εγκαταστάθηκε η αλλαγή στην εκκαθάριση που έφερε η τελευταία τροπολογία σε σχέση με όσους είχαν μικρά εισοδήματα».