Οι αποδείξεις είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει έκπτωση ο μισθωτός και συνταξιούχος στο τελικό ποσό του φόρου και στις φετινές φορολογικές δηλώσεις.

Δείτε ποιες αποδείξεις χρειάζονται

Αποδείξεις από σούπερ μάρκετ, ρούχα, επισκευές για το σπίτι θα φανούν χρήσιμες και φέτος για έκπτωση έως 2100 ευρώ στο τελικό φόρο εισοδήματος.

ΔΕΝ ΜΕΤΡΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟ:

ΔΕΚΟ

ΚΙΝΗΤΑ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Οι αποδείξεις πρέπει να συμπληρώνουν το 25% του εισοδήματος του φορολογούμενου.

Για παράδειγμα εάν κάποιος έχει εισόδημα 19 χιλιάδες ευρώ και βάλει το 25% των αποδείξεων του θα πληρώσει φόρο 2270 ευρώ. Ενώ στην περίπτωση που παραλείψει να βάλει 4750 ευρώ που είναι και το 25% στις 19.000 ευρώ τότε θα έχει επιβάρυνση 1045 ευρώ. Δηλαδή θα πληρώσει φόρο 3315 ευρώ.

Φέτος εκτός από τα ιατρικά και νοσοκομειακά έξοδα θα μετρήσουν και οι αποδείξεις από φαρμακεία. Αρκεί το ύψος των αποδείξεων να ανέρχεται στο 5% του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος.

Σε ένα εισόδημα 20 χιλιάδων ευρώ εάν κάποιος βάλει ιατρικές δαπάνες 900 ευρώ, δεν έχει καμία απαλλαγή. Ενώ εάν βάλει 1100 ευρώ τότε έχει μια απαλλαγή 110 ευρώ.

Για τους φορολογούμενους με ετήσια εισοδήματα υψηλότερα των 42.000 ευρώ προβλέπεται η υποχρέωση συλλογής αποδείξεων συνολικής αξίας 10.500 ευρώ.

Ελεύθεροι επαγγελματίες και εισοδηματίες δεν έχουν απαλλαγή από την προσκόμιση αποδείξεων.