Πρώτο δείγμα… θετικό για ανάπτυξη!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ύφεση στο α’ τρίμηνο του 2014 ήταν η μικρότερη της τελευταίας 4ετίας καθώς το ΑΕΠ συρρικνώθηκε μόλις κατ�� 1,1%.

Με δεδομένη την ώθηση που αναμένεται να δώσει το «βαρύ πυροβολικό», ο Τουρισμός, τους επόμενους μήνες, είναι ορθάνοικτο το ενδεχόμενο όχι μόνο να πιάσει η χώρα τον στόχο του 0,6% για ανάπτυξη το 2014 αλλά και να τον ξεπεράσει!

Επισημαίνεται ότι στο α΄ τρίμηνο του 2013 η ύφεση ήταν 6%, υποχώρησε στο 4% στο β΄ τρίμηνο πέρσι, στο 3,2% στο γ΄ τρίμηνο το 2013 και στο 2,3% στο δ΄ τρίμηνο.