​Το ρόλο της Γερμανίας ως «ατμομηχανής της Ευρώπης» επιβεβαιώνουν τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2014.

Η αύξηση των επενδύσεων και της ιδιωτικής κατανάλωσης σε συνδυασμό με τον ήπιο χειμώνα επιτάχυναν περισσότερο του αναμενόμενου το ρυθμό ανάπτυξης της γερμανικής οικονομίας στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Συγκεκριμένα, ενώ οι οικονομολόγοι προέβλεπαν αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,7%, τελικά αυτή έφθασε το 0,8% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013, όταν είχε αυξηθεί κατά 0,4%.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, «πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανάπτυξη της τελευταίας τριετίας», ωστόσο η ίδια τόνισε ότι οι ήπιες καιρικές συνθήκες κατά τους χειμερινούς ��ήνες διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο καθώς τόνωσαν τον κατασκευαστικό κλάδο.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι «στον αντίποδα, το εξωτερικό εμπόριο λειτούργησε επιβραδυντικά για την οικονομική ανάπτυξη», καθώς στα τέλη του 2013 εξήχθησαν λιγότερα αγαθά, ενώ εισήχθησαν πολύ περισσότερα.

Tης Κατερίνας Αλεξανδρίδη