​Σημαντική συμφωνία μεταξύ του ομίλου της Τραπέζης Πειραιώς και της MIG αναμένεται να ανακοινωθεί από ώρα σε ώρα .

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς θα καλύψει μέρος του ομολογιακού δανείου της MIG.

Το ομολογιακό δάνειο της MIG είναι μετατρέψιμο σε μετοχές, γεγονός που σημαίνει ότι ο όμιλος Πειραιώς θα αποκτήσει μετοχική συμμετοχή στη MIG.

Σημειώνεται ότι η MIG μεταξύ άλλων, δραστηριοποιείται στον χώρο της ελληνικής ακτοπλοΐας,στον κλάδο παροχής ιδιωτικών αεροπορικών υπηρεσιών, στον τουρισμό και την πληροφορική, καθώς και στον κλάδο παραγωγής τροφίμων με τη Vivartia.