Ούτε μία ούτε δύο είναι οι περιπτώσεις που "πενία τέχνας κατεργάζεται"... από τους ξύπνιους" οι οποίοι προσπαθούν με τεχνάσματα και "εφευρέσεις της στιγμής" να αποσπάσουν περισσότερες από μία φορές το κοινωνικό μέρισμα.

Έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις βάσεις δεδομένων της ΓΓΠΣ έχουν φέρει στην επιφάνεια το "πολυμήχανο" των "ξύπνιων".

Δείτε μερικές περιπτώσεις

-στη δήλωση του 2013 δεν είχαν περιλάβει στα εισοδήματα του 2012 και άλλα εισοδήματα, τα οποία εντόπισε η εφορία, από ενοίκια, επιδόματα, τόκους καταθέσεων κλπ. Οι αιτήσεις μπλοκαρίστηκαν μέχρι να δοθούν εξηγήσεις.

- χιλιάδες έγγαμα ζευγάρια που είχαν κάνει ξεχωριστά τη δήλωση και όχι σαν ένα νοικοκυριό, αν και ζουν υπό την ίδια στέγη στο ίδιο σπίτι. Υπέβαλαν δύο αιτήσεις αντί για μία, ζητώντας από 500 ευρώ ο καθένας, αντί 677 ευρώ που δικαιούται το έγγαμο ζευγάρι.

- περιπτώσεις δηλώσεων ατόμων που, ενώ πέρυσι δήλωναν ότι φιλοξενούνταν, κατά την υποβολή της αιτήσεως δήλωσαν ότι δεν φιλοξενούνται, με σκοπό να παρακάμψουν το εμπόδιο για την υποβολή της αίτησης.

- ξεχωριστή δήλωση για κάθε μέλος του νοικοκυριού τους, ακόμα και για τα ανήλικα παιδιά τους, ζητώντας έτσι να λάβουν ξεχωριστά από 500 ευρώ ο καθένας.

-περίπτωση με αίτηση που φέρεται να έχει υποβληθεί από 6χρονο παιδάκι. Αν και είχε δικό του ΑΦΜ (προφανώς επειδή είχε μεταβιβαστεί κάποιο περιουσιακό στοιχείο στο όνομά του) υπεβλήθη ξεχωριστή δήλωση.

Παράλληλα όμως, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συνεχίζεται και μέσα στον Μάιο υποβλήθηκαν πάνω από 80.000 νέες αιτήσεις. Η ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) θα δέχεται αιτήσεις έως τις 30 Ιουνίου, ενώ ειδικά για τους μακ��οχρόνια ανέργους οι αιτήσεις που απορρίφθηκαν επανεξετάζονται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, με βάση τα εισοδήματα των εμπρόθεσμα υποβληθεισών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014.