Πάνω από 67.000 ανασφάλιστα οχήματα έχει εντοπίσει η τροχαία σε ελέγχ��υς που έγιναν τους τελευταίους μήνες.

Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί περίπου στο 15% των οχημάτων που ελέγχθηκαν, ενώ εκτιμάται συνολικά κυκλοφορούν 730.000 ανασφάλιστα οχήματα.

Ήδη, η γενική γραμματεία Δημοσίων Εσόδων περνά από κόσκινο τις βάσεις δεδομένων για να εντοπίσει τα ανασφάλιστα οχήματα. Ο μέχρι τώρα απολογισμός των διασταυρώσεων είναι περίπου 270.000 ανασφάλιστα ΙΧ, 330.000 ανασφάλιστα δίκυκλα και 120.000 ανασφάλιστα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης.

Ο ιδιοκτήτες των ανασφάλιστων οχημάτων θα λάβουν ειδοποιητήριο για να ασφαλιστούν εντός 8 ημερών και να πληρώσουν παράβολο 250 ευρώ. Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν, θα επιβάλλεται νέο πρόστιμο 500 ευρώ, ενώ θα βρίσκονται αντιμέτωποι και με ποινικές κυρώσεις.