Από κόσκινο 45.000 μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου θα περάσει το ΑΣΕΠ.

Τα κλιμάκια ελ��γχου του Συμβουλίου θα επανεξετάσουν όλα τα δικαιολογητικά μονιμοποίησης με τα οποία μετατράπηκαν οι συμβασιούχοι έργου ή ορισμένου χρόνου σε αορίστου.

Αν και δεν υπάρχουν ασφαλή στοιχεία για τον αριθμό όσων μονιμοποιήθηκαν παράνομα, εκτιμάται ότι ανέρχονται σε αρκετές δεκάδες ίσως και εκατοντάδες.

Όσοι διαπιστωθεί ότι είχαν μονιμοποιηθεί με πλαστά δικαιολογητικά, θα απολυθούν άμεσα χωρίς αποζημίωση και η θέση τους θα καταργηθεί.