Πάνω από 432.000 φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, με τη συντριπτική πλειοψηφία (99%) να έχει ήδη εκκαθαριστεί από τη Γενική Γραμμα��εία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Όπως προκύπτει 1 στα 2 εκκαθαριστικά είναι μηδενικά, ενώ περίπου 1 στους 3 (31,4%) φορολογούμενους θα κληθούν να καταβάλλουν επιπλέον φόρο, ο οποίος αντιστοιχεί σε 858 ευρώ κατά μέσο όρο.

Τέλος, «τυχερό» είναι μόλις το 20% των φορολογούμενων, οι οποίοι θα λάβουν επιστροφή 197 ευρώ κατά μέσο όρο.

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι στις 30 Ιουνίου.