Σημαντικά αποτελέσματα στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής προέκυψαν από το Κέντρο Ελέγχου Φυσικών Προσώπων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ΥΠΟΙΚ.

Συγκεκριμένα, από την αρχή του έτους έως και το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου 2014 ολοκληρώθηκαν 181 έλεγχοι, οι οποίοι συνολικά έχουν βεβαιώσει 25.430.558 ευρώ, εκ των οποίων έχουν ήδη εισπραχθεί 7.130.558 ευρώ.

Ειδικότερα:

Έλεγχος εμβασμάτων εξωτερικού: Ολοκληρώθηκαν 91 έλεγχοι, οι οποίοι συνολικά έχουν βεβαιώσει 1.700.000 ευρώ εκ των οποίων έχουν ήδη εισπ��αχθεί 1.600.000 ευρώ και εκκρεμούν για βεβαίωση εντός του μηνός 12.473.500 ευρώ. Επιπλέον έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται στο τελικό στάδιο ελέγχου 242 υποθέσεις.

Έλεγχος Off-shore εταιρειών: Ολοκληρώθηκαν 18 τακτικοί φορολογικοί έλεγχοι, οι οποίοι συνολικά έχουν βεβαιώσει 5.700.000 ευρώ και εκκρεμούν για βεβαίωση 5.700.000 λόγω άσκησης ενδίκων μέσων. Επιπλέον έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται στο τελικό στάδιο ελέγχου 60 έλεγχοι.

Έλεγχος με έμμεσες τεχνικές: Ολοκληρώθηκαν εντός του τρέχοντος μήνα 2 τακτικοί φορολογικοί έλεγχοι, οι οποίοι συνολικά έχουν βεβαιώσει 430.558 ευρώ το οποίο έχει ήδη εισπραχθεί και 3 επιπλέον φορολογικοί έλεγχοι για τους οποίους έχει συνταχθεί προσωρινό σημείωμα ελέγχου με προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου, ποσό 1.812.763 ευρώ. Επιπλέον έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται σε διάφορα στάδια ελέγχου 47 τακτικοί φορολογικοί έλεγχοι με χρήση των έμμεσων τεχνικών.

Έλεγχος υποθέσεων μεγάλου πλούτου (ΜΠΥΕ): Ολοκληρώθηκαν 70 υποθέσεις τακτικού φορολογικού ελέγχου, οι οποίοι συνολικά έχουν βεβαιώσει 17.600.000 ευρώ εκ των οποίων έχουν ήδη εισπραχθεί 5.100.000 ευρώ και εκκρεμούν για βεβαίωση λόγω άσκησης ενδίκων μέσων 5.400.000 ευρώ.

Έλεγχοι μετά από Εισαγγελική παραγγελία: Έχει ανατεθεί με Εισαγγελική παραγγελία ο έλεγχος 25 υποθέσεων από την λίστα Lagarde ��ι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο του ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών και της επεξεργασίας στοιχείων.

Πρέπει να τονιστεί ότι με την ολοκλήρωση και κοινοποίηση των προσωρινών σημειωμάτων διαπιστώσεων του ελέγχου, οι ελεγχόμενοι διαθέτουν εκ του Νόμου 20 ημέρες για να ανταποκριθούν, με σκοπό την ενδεχόμενη αιτιολόγηση των ευρημάτων του ελέγχου.

Εφόσον ο ελεγχόμενος δεν προσέλθει ή οι αιτιολογίες του κριθούν ανεπαρκείς, στη συνέχεια συντάσσεται άμεσα η τελική έκθεση του ελέγχου και βεβαιώνεται ο προβλεπόμενος φόρος.

Ακολούθως, ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει στη διεύθυνση επίλυσης διαφορών, ωστόσο έχει την υποχρέωση να πληρώσει το 50% του ανωτέρω καταλογισθέντος φόρου.

Με αυτή τη σύγχρονη διαδικασία το ΚΕΦΟΜΕΠ επιτυγχάνει γρήγορα αποτελέσματα ελέγχων, καθώς και σημαντικό ποσό εσόδων για το ελληνικό δημόσιο.