Ολοκληρώθηκε η πρώτη πληρωμή για το κοινωνικό μέρισμα ενώ προγραμματισμένη είναι και η δεύτερη πληρωμή για τις 10 Ιουνίου και θα αφορά όλους όσους έκα��αν ή θα κάνουν αίτηση από τις 4 Μαΐου μέχρι και το τέλος Μαΐου. Η τελευταία πληρωμή για το μέρισμα θα δοθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Δεν λείπουν όμως και οι αιτήσεις με προβλήματα αφού σε 500 αιτήσεις από το σύνολο των 60.000 περίπου που είναι για έλεγχο υπάρχει πρόβλημα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Ειδικότερα, οι λογαριασμοί που έχουν δηλωθεί από τους αιτούντες έχουν λάθος IΒΑΝ ή ο λογαριασμός είναι ανενεργός.

Παράλληλα σε 10 αιτήσεις εντοπί��τηκαν ότι έχουν δηλωθεί ταυτόσημοι αριθμοί παροχών της ΔΕΗ. Ακόμη όμως δεν έχει γίνει γνωστό το τι θα πρέπει να γίνει ώστε να προχωρήσουν οι παραπάνω αιτήσεις ενώ αναμένονται ανακοινώσεις της ΓΓΠΣ σχετικά με το ζήτημα.

Αυτή την στιγμή έχει γίνει γνωστό ότι εκκρεμούν περίπου 60.000 αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα, ενώ όπως αποδεικνύεται από την εφαρμογή του taxisnet, σταδιακά ελέγχονται από την ΓΓΠΣ όσες αιτήσεις αναφέρουν την ένδειξη ''ενδεικτικό αποτέλεσμα''.

Επίσης για τις αιτήσεις που έχουν απορριφθεί και οι αιτούντες είναι μακροχρόνια άνεργοι ή έχουν μέλη στις οικογένειες τους που βρίσκονται σε αυτό το καθεστώς, έγινε γνωστό ότι θα επανεξεταστούν οι αιτήσεις τους με τις φορολογικές δηλώσεις του 2014 μετά το πέρας της προθεσμίας που έχει οριστεί, δηλαδή την 30η Ιουνίου 2014. Οι αιτήσεις αυτών που απορρίφθηκαν θα επανεξετάζονται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και δεν θα χρειαστεί νέα αίτηση.