Εικαλούμενη τη βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης και την επερχόμενη έξοδο της Πορτογαλίας από το διεθνές σχέδιο οικονομικής διάσωσης η Moody's προχώρησε στην αναβάθμιση της αξιολόγησης του δημόσιου χρέους της χώρας κατά μία βαθμίδα στο «Ba2».

Στην ανακοίνωσή του ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης συνοδεύει την αναβάθμιση της οικονομίας της Πορτογαλίας με τις θετικές προοπτικές που υπάρχουν και αναφέρει τους τρεις βασικούς λόγους που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

«Η κατάσταση του προϋπολογισμού στην Πορτογαλία έχει βελτιωθεί ταχύτερα από ότι αναμενόταν και το δημόσιο χρέος θα αρχίσει να μειώνεται το τρέχον έτος, αν και παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα», σημειώνει ο οίκος.