Μπορεί η ανεργία να μειώνεται, αλλά μειώνεται με καλπάζοντα ρυθμό και ο αριθμός των ανέργων που λαμβάνουν επίδομα. Μέσα σε δύο μήνες ο αριθμός μειώθηκε σχεδόν στο μισό!

Τα στοιχεία δείχνουν ότι τον Ιανουάριο του 2014 επίδομα έλαβαν 174.000 άνεργοι, τον Φεβρουάριο ο αριθμός έπεσε στους 158.000 ανέργους, ενώ τον Μάρτιο επίδομα έλαβαν μόλις 106.000 άνεργοι. Να σημειωθεί ότι ενώ από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Μάρτιο ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 8 χιλιάδες άτομα, ο αριθμός όσων έλαβαν επίδομα στο ίδιο διάστημα, μειώθηκε κατά 50 χιλιάδες!

Όπως δήλωσε ο Γιώργος Μακράκης Πρόεδρος Εργαζομένων ΟΑΕΔ, στο δελτίο ειδήσεων του Star, «έχουν αυστηροποιηθεί οι όροι για την ένταξη στο επίδομα ανεργίας με αποτέλεσμα αυτό να λειτουργεί σωρευτικά. Δεν υπάρχει δυνατότητα μετά από δύο και τρεις μήνες απασχόλησης να ενταχθεί κάποιος στο επίδομα ανεργίας. Είχαμε για παράδειγμα τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας τα 5μηνα όπου χιλιάδες συμπολίτες μας απασχολήθηκαν χωρίς να υπάρχει η προϋπόθεση να λάβουν επίδομα ανεργίας μετά τη λήξη του προγράμματος».

Από την 1η Ιανουαρίου το ανώτατο όριο ημερών επιδότησης ανεργίας σε βάθος τετραετίας μειώθηκε από τις 450 μέρες στις 400. Δηλαδή, μόλις οι άνεργοι συμπληρώσουν 16 μήνες επιδότησης σε βάθος 4ετίας, τους κόβεται το επίδομα

Το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας το λαμβάνει ο άνεργος που υπέβαλε αίτηση αυστηρά εντός 2μήνου από την λήξη της τακτικής επιδότησης.

Πρέπει να είναι 20-66 ε��ών και να έχει ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 586 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

Οι προϋποθέσεις είναι συγκεκριμένα :

-Αίτηση εντός 2μήνου από τη λήξη της τακτικής επιδότησης

-20- 66 ετών

-Ετήσιο εισόδημα: 10.000 ευρύ + 586 ευρώ/ για κάθε ανήλικο τέκνο

Η διάρκειά του είναι 12 μήνες.