Να αποκτήσουν e-mail και κωδικούς πρόσβασης στο Taxis όλοι οι φορολογούμενοι ζητά ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης με εγκύκλιο που απέστειλε!

Παράλληλα, οι φορολογούμενοι που διαθέτουν ήδη κωδικούς πρόσβασης και έχουν δηλώσει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, πρέπει να προχωρήσουν στην επικαιροποίησή της εντός των επόμενων 30 ημερών.

Μέσω του e- mail, οι φορολογούμενοι θα ειδοποιούνται για ανακοινώσεις της φορολογικής διοίκησης που έχουν κοινοποιηθεί στον λογαριασμό τους στο TAXIS, στην επιλογή «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση - e - Κοινοποιήσεις».

Ο φορολογούμενος ειδοποιείται ηλεκτρονικά με μήνυμα που του αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ειδοποίηση θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα ημερών από την ηλεκτρονική ειδοποίηση.

Στο taxisnet θα δημιουργείται με την παραλαβή στον «Λογαριασμό» taxisnet της κοινοποίησης από τον φορολογούμενο ηλεκτρονικό εκτυπώσιμο πιστοποιητικό παραλαβής, που φέρει μοναδικό αριθμό και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου τού φορολογούμενου, το είδος, τον αριθμό, την ημερομηνία και το όργανο έκδοσης της πράξης και όσων ακόμη κοινοποιούνται, της απόφασης ή της ειδοποίησης, την ημερομηνία και την ώρα παραλαβής στον Λογαριασμό του taxisnet.

Το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό θα είναι διαθέσιμο σε κάθε περίπτωση που θα απαιτηθεί.