Νέα λαυράκια έβγαλαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ κατά της φοροδιαφυγής, δείχνοντας ότι το… πάρτι των εκατομμυρίων με τα εικονικά τιμολόγια καλά κρατεί.

Σε έρευνες του ΣΔΟΕ σε όλη τη χώρα τον Απρίλιο του 2014 στο πλαίσιο της πάταξης του οικονομικού εγκλήματος , του λαθρεμπορίου και της αποκάλυψης αδήλωτων εσόδων επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 163 εκ. ευρώ.

Ειδικότερα:

• Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, επέβαλε πρόστιμα ύψους 142.017.669,00 ευρώ, σε επιχειρηματίες που εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά τιμολόγια, σε ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δεν εξέδωσαν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, σε επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών και σε φυσικά πρόσωπα των οποίων ο έλεγχος πόθεν έσχες αποκάλυψε αδήλωτα εισοδήματα.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα:

1. Εργολάβος οικοδομικών υλικών στην Ν. Ιωνία, έλαβε 255 εικονικά τιμολόγια από το 2006 έως το 2009, ύψους 2.698.329,00 ευρώ.

2. Αλυσίδα καταστημάτων σιδηρικών και οικιακού εξοπλισμού έλαβε 3 εικονικά τιμολόγια το 2010, ύψους 2.250.000,00 ευρώ.

3. Διαφημιστική εταιρεία στο Κολωνάκι, έλαβε 191 εικονικά φορολογικά στοιχεία από το 2005 έως το 2009, ύψους 1.077.805,00 ευρώ.

4. Διαφημιστική εταιρεία στην Νέα Φιλαδέλφεια εξέδωσε ή έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία το 2008 και το 2009, ύψους 18.755.340,00 ευρώ.

5. Κατασκευαστική εταιρεία στον Πειραιά, εξέδωσε 836 εικονικά τιμολόγια από το 2009 έως το 2011, ύψους 7.774.484,00 ευρώ.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών αποκάλυψε ότι:

1. Δύο (2) φυσικά πρόσωπα στο Π. Ψυχικό, μετά από επεξεργασία των τραπεζικών τους καταθέσεων- λογαριασμών, απέκρυψαν εισοδήματα ύψους 4.140.000,00 ευρώ και δεν κατέβαλαν φόρο δωρεάς ποσού
1.059.183,00 ευρώ.

2. Διαφημιστική εταιρεία στην Αθήνα δεν κατέβαλε στο Δημόσιο φόρους ύψους 8.550.000,00 ευρώ.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας στην Θεσσαλονίκη, επέβαλε πρόστιμα σε 5 επιχειρήσεις , ύψους 3.649.000,00 ευρώ για λήψη εικονικών τιμολογίων. Πρόκειται για επιχειρήσεις εμπορίας χάρτου, ορθοπεδικών ειδών, ξυλουργείου και εγκατάστασης ανελκυστήρων. Επίσης επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000.000,00 ευρώ, σε δύο συναλλασσόμενους για ανακρίβεια τιμήματος συμβολαίων.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης, επέβαλε πρόστιμο ύψους 17.356.000,00 ευρώ, για έκδοση 263 εικονικών τιμολογίων και μη απόδοση ΦΠΑ κατά τα έτη 2008 έως και το 2011.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, ανακάλυψε επιχείρηση εστίασης-καφε μπάρ πουλειτουργούσε αδήλωτη ταμειακή μηχανή, η οποία είχε εκδώσει 13.089 πλαστές απο��είξεις λιανικής, και τρείς κατασκευαστικές εταιρείες που εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά τιμολόγια, ύψους 3.350.000,00 ευρώ.