Αμετάβλητο, όπως ανάμεναν οι περισσότεροι αποφάσισε να κρατήσει το βασικό της επιτόκιο η ΕΚΤ.

Όπως αποφάσισε το δ.σ. της κεντρικής τράπεζας της ευρωζώνης τα επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν αμετάβλητα στο 0,25% για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος (ή αλλιώς στο βασικό επιτόκιο), στο 0,75% για πράξεις διευκόλυνσης οριακής χρηματοδό��ησης και στο 0% για πράξεις διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων.

Ο επικεφαλής της ΕΚΤ δίνει αυτή την ώρα συνέντευξη Τύπου όπου αναμένεται να αναπτύξει τις εκτιμήσεις της ΕΚΤ για την πορεία της οικονομίας στην ευρωζώνη.