Μικρότερους λογαριασμούς ρεύματος υπόσχεται το νέο θεσμικό πλαίσιο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) για τη δημιουργία ρυθμιζόμενης προθεσμιακής αγοράς.

Η υλοποίηση του γαλλικού μοντέλου της NOME μπαίνει στην τελική ευθεία και η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 30 Μαΐου την πρόταση της που θα επιτρέψει στους προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος την πρόσβαση μέσα από τις δημοπρασίες του 25-30% της συνολικής ετήσιας λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής της ΔΕΗ.

Ειδικότερα, οι ιδιωτικές εταιρείες θα αγοράζουν ηλεκτρικό ρεύμα από τη ΔΕΗ με βάση την τιμή αγοράς (θα διαμορφωθεί σήμερα) και στη συνέχεια θα πουλάνε στους καταναλωτές σε τιμές ανταγωνιστικές, οδηγώντας σε μείωση των λογαριασμών.

Όπως αναφέρει η ΡΑΕ, δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες θα έχουν οι κάτοχοι άδειας προμήθειας, εκτός της ΔΕΗ, αποκλειστικά για εξυπηρέτηση εγχώριου φορτίου, ενώ για την αποφυγή κερδοσκοπικών συμπεριφορών, η τιμή μεταπώλησης στη δευτερογενή αγορά ορίζεται ίση με την τιμή αγοράς των προθεσμιακών προϊόντων.