Με ρυθμό άνω του 1 δισ. μηνιαίως αυξάνεται το χρέος των φορολογούμενων προς το δημόσιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, το πρώτο τρίμηνο του έτους, το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος των φορολογούμενων διαμορφώθηκε στα 3,562 δισ. ευρώ, έναντι 2,356 δισ. ευρώ που ήταν το Φεβρουάριο. Δηλαδή μόνο το Μάρτιο το ληξιπρόθεσμο χρέος των φορολογούμενων αυξήθηκε κατά 1,2 δισ. ευρώ.

Το «παλαιό» χρέος, δηλαδή αυτό που είχε συσσωρευτεί έως τα τέλη του 2013, ανήλθε το Μάρτιο στα 61,88 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά περίπου 669 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Δεκέμβριο. Η μείωση αυτή οφείλεται στην είσπραξη 561 εκατ. αλλά και σε διαγραφές παλαιού χρέους ύψους 115 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος των φορολογούμενων ανήλθε το Μάρτιο στα 65,44 δισ. ευρώ, πραγματοποιώντας νέο ρεκόρ όλων των εποχών.

Σύμφωνα με άλλα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, το πρώτο τρίμηνο του έτους ολοκληρώθηκαν 38 έλεγχοι σε φορολογούμενους μεγάλου πλούτου, από τους οποίους βεβαιώθηκαν συνολικά ποσά 4,8 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τον έλεγχο των εμβασμάτων, ολοκληρώθηκε το α’ τρίμηνο ο έλεγχος για 28 υποθέσεις και βεβαιώθηκαν συνολικά φόροι και πρόστιμα 3,3 εκατ. ευρώ. Στις offshore εταιρείες, ολοκληρώθηκαν 2 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα 5,7 εκατ. ευρώ.

Συνολικά για υποθέσεις φορολογούμενων μεγάλου πλούτου, offshore εταιρειών και εμβασμάτων, ολοκληρώθηκαν το πρώτο τρίμηνο 68 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικοί φόροι και πρόστιμα 26,3 εκατ. ευρώ. Από αυτά εισπράχθηκαν 7,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή το ποσοστό της εισπραξιμότητας ανήλθε στο 28,9%.

Τέλος, για αδικήματα φοροδιαφυγής, υποβλήθηκαν το α’ τρίμηνο 1202 μηνυτήριες αναφορές, ενώ 60 αναφορές υποβλήθηκαν προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για ποσά φοροδιαφυγής άνω των 50.000 ευρώ