Σε περισσότερες από 500 κατασχέσεις ακινήτων ��χει προχωρήσει από τον περασμένο Δεκέμβριο το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Συγκεκριμένα συνολικά 586 ακίνητα έχουν κατασχεθεί, ενώ έχουν γίνει 160 αναγγελίες πλειστηριασμών.

Σε μία προσπάθεια ενίσχυσης των εσόδων και μείωσης των οφειλομένων στους φορείς ασφάλισης το ΚΕΑΟ μόνο τον Μάιο, προχώρησε σε 327 κατασχέσεις ακινήτων, ενώ κινήθηκαν οι διαδικασίες αναγκαστικών μέτρων είσπραξης κατά οφειλετών, οι οποίοι δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, για ο��ειλές ύψους 58.000.000 ευρώ.

Συνολικά στο πρώτο τρίμηνο του 2014, το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών έχει ολοκληρώσει την διαδικασία αναγκαστικών μέτρων είσπραξης χρεών προς Ασφαλιστικά Ταμεία σε περίπου 10.000 περιπτώσεις.

Από 1 Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου έγιναν:

- 7.498 κατασχέσεις χρημάτων εις χείρας τρίτων

-556 κατασχέσεις ακινήτων

- 89 κατασχέσεις κινητών περιουσιακών στοιχείων (αυτοκίνητα κτλ.)

- 133 αναγγελίες σε πλειστηριασμό

- 1.832 παραγγελίες κατάσχεσης ακινήτων/κινητών περιουσιακών στοιχείων

Πότε οι οφειλέτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με την κατάσχεση:

Αν καθυστερήσουν την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα. Παρά το γεγονός ότι προβλέπεται πρόστιμο 15%, εντούτοις ο έφορος μπορεί να διατάξει κατάσχεση κατάθεσης.

Όταν δεν υποβάλλουν τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ καθ' όλο το διάστημα κατά το οποίο είναι ενταγμένοι στη ρύθμιση. Έστω και μία δήλωση να μην υποβάλουν, θα χάνουν τη ρύθμιση για όλα τα παλιά χρέη τους.

Αν αφήσουν απλήρωτο οποιοδήποτε νέο χρέος του προς το Δημόσιο με αποτέλεσμα αυτό να καταστεί ληξιπρόθεσμο. Αν δηλαδή καθυστερήσουν έστω και μία μέρα να εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος, τον τρέχοντα ΦΠΑ, μια δόση φόρου κληρονομιάς ή τα τέλη κυκλ��φορίας, τότε θα τίθενται αυτόματα εκτός ρύθμισης και για τα παλιά χρέη του.

Αν διαπιστωθεί ότι έχουν υποβάλει ελλιπή ή αναληθ�� στοιχεία για την εισοδηματική και την περιουσιακή τους κατάσταση προκειμένου να τους χορηγηθεί η ρύθμιση.