Περίπου στο μισό έχουν υποχωρήσει τους τελευταίους δώδεκα μήνες τα επιτόκια καταθέσεων. Αντίθετα, στη διάρκεια αυτή το περιθώριο (διαφορά επιτοκίου καταθέσεων- χορηγήσεων) διευρύν��ηκε στο 3,70% από 3,07%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το επιτόκιο καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος μειώθηκε τον Μάρτιο στο 2,81% από 4,36% που ήταν τον αντίστοιχο μήνα του 2013.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 1,76%, τον Μάρτιο του 2014, από 1,74% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μιας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,33%, ενώ το αντίστοιχο από επιχειρήσεις παρουσίασε μικρή άνοδο κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,38%.

Στα δάνεια, τα επιτόκια στη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών σημείωσαν οριακή μόνο υποχώρηση, καθώς το μέσο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά διαμορφώθηκε τον Μάρτιο στο 5,46% από 5,78% που ήταν τον αντίστοιχο μήνα του 2013.