Θέμα λίγων ημερών είναι πλέον η καταβολή της πρώτης δόσης του κοινωνικού μερίσματος, καθώς το πολύ σε μία εβδομάδα από σήμερα αναμένεται να κατατεθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Τα παραπά��ω γνωστοποίησε σήμερα, από τη Θεσσαλονίκη, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος επισκέπτεται την πόλη μαζί με στελέχη της γενικής γραμματείας, προκειμένου να ενημερώσει για τη νέα οργανωτική δομή της.

Πλέον η κυβέρνηση καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να γίνουν και οι τελευταίες διασταυρώσεις, που θα διασφαλίσουν ότι το μέρισμα θα διανεμηθεί σε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη. Μάλιστα, αφότου κλείσουν και οι δύο επόμενες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, θα εξεταστεί - λαμβανομένης υπόψη και της ανταπόκρισης των πολιτών- το κατά πόσον θα υπάρξουν βελτιώσεις σε οριακά σημεία των κριτηρίων (εισοδηματικά και οικογενειακά).