Έχοντας στις βαλίτσες του τα επικυρωμένα στοιχεία για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2013 από τη Eurostat, την έξοδο της χώρας στις αγορές με την έκδοση του 5ετούς ομολόγου αλλά και την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι το ελληνικό Πρόγραμμα υλοποιείται, ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, θα θέσει και επισήμως στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, το αίτημα να αρχίσει η συζήτηση για την ελάφρυνση του δημόσιου χρέους, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις των εταίρων το Νοέμβριο 2012.

Αν και υπάρχει ακόμη διαφωνία μεταξύ των κρατών- μελών της ευρωζώνης και του ΔΝΤ για τον τρόπο επίλυσης του ελληνικού προβλήματος αλλά και εκτιμήσεις πως η συζήτηση θα διαρκέσει μήνες η κυβέρνηση, δια στόματος Στουρνάρα, αναμένεται σύμφ��να με πληροφορίες να ζητήσει την επιμήκυνση στα 50 έτη, του χρόνου αποπληρωμής των δανείων, συνολικού ύψους 192,8 δισ. ευρώ και τη μετατροπή σε σταθερό, του σημερινού χαμηλού κυμαινόμενου επιτοκίου των διμερών δανείων του πρώτου Μνημονίου από τα κράτη- μέλη της ευρωζώνης.

Αναλυτικότερα, τα διμερή δάνεια του πρώτου Μνημονίου (GLF) ανέρχονται σε 52,9 δισ. ευρώ και προγραμματίζεται να αποπληρωθούν από το 2020 έως το 2041 (μέση διάρκεια τα 17 έτη). Τα δάνεια του δεύτερου Μνημονίου από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (EFSF/ESM), ανέρχονται σε 139,9 δισ. ευρώ και έχουν μέση διάρκεια τα 30 έτη. Η επιμήκυνση της αποπληρωμής του συνολικού «πακέτου» των 192,8 δισ. ευρώ στα 50 έτη, εκτιμάται ότι θα αποφέρει μείωση των αναγκών εξυπηρέτησης του χρέους κατά 6 - 7 δισ. ευρώ, στα επόμενα 20- 30 έτη.

Όσον αφορά τα επιτόκιο με δεδομένο ότι το σημερινό κυμαινόμενο επιτόκιο, που είναι περίπου 0,82% (Euribor 3μηνου + 0,50%), αναμένεται ότι θα αυξηθεί ακόμη και κατά 2 μονάδες μέσα στην επόμενη πενταετία, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος αποπληρωμής των 52,9 δισ. ευρώ του πρώτου προγράμματος στήριξης. Σύμφωνα με την εναλλακτική πρόταση, το επιτόκιο θα μετατραπεί σε σταθερό για 15 έτη και θα επανεξεταστεί ��ο ζήτημα μετά το πέρας της 15ετίας. Επίσης, ζητείται περίοδος χάριτος για 10 ή 20 έτη στην καταβολή τόκων για τα δάνεια από την ευρωζώνη, όπως έχει γίνει και με τους τόκους των δανείων από τον Μηχανισμό.

Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών αναμένεται να παρουσιάσει στο Eurogroup το σχέδιο για το νέο μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, που φέρει τον τίτλο «Ελλάδα 2021» και θα βασίζεται σε εννέα τομείς αιχμής: τουρισμός, πρωτογενής παραγωγή- μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, έρευνα- τεχνολογία, ενέργεια, διαμετακομιστικό εμπόριο- μεταφορές, βιομηχανία μετάλλων- δομικών υλικών, βιομηχανία φαρμάκων, εμπορεύσιμες υπηρεσίες και ναυτιλία.