​Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους ασφαλισμένους του πρέπει να παρέχει ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), ανεξάρτητα αν οφείλουν εισφορές ή όχι, ιδίως αν οι ασφαλισμένοι χρειάζονται χειρουργική επέμβαση.

Δικαστική απόφαση υποχρεώνει τον ΟΑΕΕ να παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στον ασφαλισμένο, ανεξάρτητα αν αυτός οφείλει εισφορές. Η απόφαση, όπως γράφει το iatronet, αφορά την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας που χρήζει εγχείρησης και ορίζει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να πραγματοποιηθεί αυτή.

Η απόφαση δέχεται ως π��αγματικό εμπόδιο υπαγωγής σε ρύθμιση, την οικονομική αδυναμία του ασφαλισμένου να καταβάλλει ταυτόχρονα το ποσό της ρύθμισης μαζί με τις τρέχουσες εισφορές.

Συνεπώς, η υπαγωγή στη ρύθμιση δεν αποτελεί πραγματική προϋπόθεση για την μη παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Και δεδομένης της υποχρεωτικής ασφάλισης, ζητά τη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας.