Την ώρα που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για το πρωτογενές πλεόνασμα το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής εκφράζει επιφυλάξεις στην τριμηνιαία έκθεσή του υποστηρίζοντας πως μόνο λίγες χώρες κατάφεραν να διατηρήσουν πρωτογενή πλεονάσματα για μεγάλες χρονικές περιόδους. Παράλληλα, διαπιστώνει επιβράδυνση της ύφεσης και διατήρηση της ανεργίας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού, πολλά, θα εξαρτηθούν από τους ρυθμούς μεγέθυνσης – από την επιστροφή στην ανάπτυξη. Αυξανόμενα πρωτογενή πλεονάσματα μπορούν να επιτευχθούν είτε με περαιτέρω μείωση των κρατικών δαπανών, είτε με αύξηση των φορολογικών εσόδων.

Σχολιάζοντας και την περίφημη έξοδο της χώρας στις αγορές μετά από 4 χρόνια, το Γραφείο Προϋπολογισμού τονίζει πως «δεν σηματοδοτούν το οριστικό τέλος της δύσκολης και γεμάτης εμπόδια πορείας».

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, το νέο «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-18» που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή προβλέπει πρωτογενή πλεονάσματα 2,3% το 2014 και 2,5% το 2015, και 3,5 % το 2016. Τέλος, για το 2017 και για το 2018 αναμένονται πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 9,4 δισ. ευρώ και 11,5 δισ. ευρώ ή 4,6 % και 5,3% του ΑΕΠ αντισ��οίχως.

Από την άλλη πλευρά, η τρόικα προβλέπει αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 1,5% (2014), 3% (2015), 4,5% (2016) και 4,5% (2017).

Το Γραφείο Προϋπολογισμού εκτιμά πως οι στόχοι αυτοί, αν και έχουν μετριασθεί για τη διετία 2014-2015, είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι, ιδίως για την επόμενη περίοδο 2016-2018.