«Η Ελλάδα κατάφερε να διαψεύσει όσους αμφισβητούσαν την επίτευξη των στόχων και μετά από μια πολυετή, δύσκολη περίοδο έχει έλθει σε φάση σταθεροποίησης» τόνισε ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος παρουσίασε τις βασικές πολιτικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες του νέου Μεσοπρόθεσμο Προγράμματος Δημοσιονομικής Σταθερότητας 2015-2018, το οποίο προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα στο 2,3% του ΑΕΠ για το 2014.

«Χάρη στις θυσίες των Ελλήνων, δημιουργούνται προϋποθέσεις λήξης της παρατεταμένης ύφεσης» υποστήριξε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, ο οποίος πρόσθεσε ότι στόχος είναι η βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας, με στέρεες βάσεις εντός της ευρωζώνης.

Ο κ. Σταϊκούρας παρουσίασε τις 10 βασικές προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια:

1. Περαιτέρω επικέντρωση σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις

2. Ενίσχυση ρευστότητας και αποκατάσταση δίαυλων χρηματοδότησης της οικονομίας

3. Προσπάθεια για σταδιακή μείωση της φορολόγησης των επιχειρήσεων

4. Προώθηση σύγχρονων προγραμμάτων και πολιτικών ενίσχυσης της απασχόλησης

5. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών δαπανών με στοχευμένες δράσεις κοινωνικής πολιτικής όπως το καθεστώς ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

6. Βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων οικονομικών

7. Εδραίωση αποτελεσματικού και σύγχρονου κράτους με την επιτάχυνση της διοικητικής μεταρρύθμισης

8. Καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς και απάτης

9. Περαιτέρω ενίσχυση και οριστική τακτοποίηση της βιωσιμότητας του χρέους

10. Συνέχιση της επίτευξης βιώσιμων και διευρυνόμενων πλεονασμάτων