Σήμερα, εκτός απροόπτου, κατατίθεται στη Βουλή το κείμενο του νέου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Καρδιά του προγράμματος είναι ο πίνακας με τις βασικές προβλέψεις για την πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών την τετραετία 2014-2018.

Σε αυτόν θα φανεί με αριθμούς και η σταδιακή απεξάρτηση της οικονομίας από τις κρατικές δαπάνες καθώς θα μειωθούν περαιτέρω ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Το αντίθετο θα συμβεί με τα κρατικά έσοδα, τα οποία -ως ποσοστό του ΑΕΠ- προβλέπεται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ότι θα αυξηθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συνολικά κρατικά έσοδα πρόκειται το 2018 να είναι αυξημένα σε σχέση με το 2014 κατά 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η αύξηση αυτή, σύμφωνα με τις προβλέψεις του υπουργείου Οικονομικών, θα προέλθει από τις εξής πηγές εσόδων:

- από τη επέκταση της εφαρμογής έκτακτων φόρων. Για παράδειγμα, η εισφορά αλληλεγγύης η οποία έχει αποφασιστεί να παραταθεί έως το 2016. Ωστόσο, ανοικτό είναι το ενδεχόμενο για παράτασή της και μετά το 2016. Η σχετική απόφαση πρόκειται να ληφθεί το ερχόμενο Φθινόπωρο όταν θα έχει φανεί τόσο η πορεία της οικονομίας όσο και η πορεία των φορολογικών εσόδων. Προς παράταση οδεύει και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης που επιβάλλεται σε ΙΧ υψηλού κυβισμού και πισίνες.

- η μεταρρύθμιση του υφιστάμενου καθεστώτος ΦΠΑ. Δεν είναι τυχαίο που η μεγαλύτερη αύξηση των συνολικών δημοσίων εσόδων έως το 2018 θα προέλθει από την έμμεση φορολογία, βασικό συστατικό της οποίας είναι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. Στην Ελλάδα υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί συντελεστές ΦΠΑ. Ο κανονικός συντελεστής 23%. Ο μειωμένος συντελεστής 13% που εφαρμόζεται κυρίως στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες εστίασης και ο πολύ χαμηλός συντελεστής 6,5% που εφαρμόζεται σε ειδικές κατηγορίες προϊόντων, όπως είναι τα βιβλία, τα δημόσια θεάματα και οι υπηρεσίες διανυκτέρευσης σε ξενοδοχεία. Πέραν αυτών των τριών συντελεστών υπάρχει και το ειδικό καθεστώς των νησιών του Αιγαίου όπου όλοι οι παραπάνω συντελεστές είναι μειωμένοι κατά 30%. Η τρόικα στην πρόσφατη έκθεση της Κομισιόν για την πορεία εφαρμογής του μνημονίου αποκαλύπτει ότι επίκειται μεταρρύθμιση του καθεστώτος ΦΠΑ προκειμένου να γίνει πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό. Αν και δεν αποκαλύπτονται οι αλλαγές, είναι γνωστή η θέση ης τρόικας για κατάργηση του πολύ χαμηλού συντελεστή και του ειδικού καθεστώτος στα νησιά του Αιγαίου.

- η εισπρακτική απόδοση της αναδιάρθρωσης του φορολογικού μηχανισμού και των αλλαγών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής (έμμεσες τεχνικές ελέγχου, μητρώο τραπεζικών καταθέσεων κλπ).