Την διαδικασία με την οποία θα εκτελεστεί ο συμψηφισμός των οφειλών που έχουν ασφαλισμένοι προς τα ασφαλιστικά ταμεία με επιδόματα, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις επιχορηγήσεις που ενδεχομένως δικαιούνται από το Δημόσιο, τους φορείς του δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ περιγράφει εγκύκλιος του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση.

Η εγκύκλιος υπενθυμίζει το περιεχόμενο της νομοθετικής ρύθμισης η οποία έχει ως εξής:

«Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, εντός του πρώτου δεκαημέρου εκάστου μηνός αποστέλλουν στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) ηλεκτρονικά αρχεία οφειλών (φυσικών προσώπων) ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών.

Το δημόσιο, οι φορείς του δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΑΕ του δημοσίου τομέα που καταβάλλουν πάσης φύσεως πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις, αποστέλλουν δέκα ημέρες πριν την ημερομηνία πληρωμής τα ηλεκτρονικά αρχεία των δικαιούχων των ανωτέρω καταβολών στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

Η ΗΔΙΚΑ για λογαριασμό των ασφαλιστικών οργανισμών και των φορέων που καταβάλλουν επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, διασταυρώνει εντός δεκαημέρου τα ανωτέρω αρχεία και αποστέλλει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (απευθείας ή μέσω του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ) τα ποσά προς πίστωση των δικαιούχων, αφού έχει γίνει η παρακράτηση των οφειλών στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Επίσης, αποστέλλει στο σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ τα ποσά των οφειλών προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς τα οποία παρακρατήθηκαν, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται σε πίστωση των λογαριασμών των ασφαλιστικών οργανισμών».

OFEILES.pdfOFEILES.pdf