Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank μέσω δημόσιας προσφοράς νέων κοινών μετοχών στο κοινό στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών σε επενδυτές εκτός Ελλάδος.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της τράπεζας, η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 0,31 ευρώ και οι προσφορές άγγιξαν το ποσό των 7 δις ευρώ.

Σημειώνεται επίσης ότι η δημόσια προσφορά και η διεθνής προσφορά υπερκαλύφθηκαν. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι στη διεθνή προσφορά συμμετείχαν πάνω από 250 θεσμικοί επενδυτές, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον για την τράπεζα.

Από την πλευρά του το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ανακοίνωσε ότι η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 Μαΐου 2014.