Χειρόφρενο στα πολυτελή αυτοκίνητα με βουλγάρικες πινακίδες που κυκλοφορούν στη χώρα μας τραβά το ΥΠΟΙΚ.

Το φαινόμενο της ίδρυσης εικονικών ελληνικών επιχειρήσεων στη Βουλγαρία με σκοπό την αγορά οχημάτων μεγάλου κυβισμού, τα οποία κυκλοφορούν εν συνεχεία αδασμολόγητα στην Ελλάδα, βρίσκεται σε έξαρση και ο Γιώργος Μαυραγάνης αποφάσισε να… αναλάβει δράση.

Ο υφυπουργός Οικονομικών εξέδωσε απόφαση για τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά κυκλοφορίας ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων από πρόσωπα με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρησιμοποιούν επιβατικό όχημα ταξινομημένο στο άλλο αυτό κράτος μέλος στο όνομα εταιρείας που εδρεύει σε αυτό.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την απόφαση, ο κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου με κοινοτικές πινακίδες θα πρέπει να προσκομίζει στην τελωνειακή Αρχή νόμιμα μεταφρασμένη και επικυρωμένη έγγραφη σύμβαση εργασίας με εταιρεία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, η οποία θα προβλέπει τη χορήγηση αυτοκινήτου ως πρόσθετη παροχή και στην οποία θα αναφέρονται οι όροι της σύμβασης εργασίας.

Παράλληλα, οι κάτοχοι του οχήματος θα πρέπει να κομίζουν στοιχεία που θα αποδεικνύουν την έδρα της εταιρείας και την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα της στο άλλο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένη, βεβαιώσεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα του άλλου κράτους μέλους, στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος, καθώς και του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην Ελλάδα αντίστοιχα, και φορολογικές δηλώσεις που έχει υποβάλει ο ελεγχόμενος, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένη η εταιρεία.