Η δημιουργία ενός εκατομμυρίου θέσεων εργασίας μέσα από την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης από το 55% στο 70% έως το 2020 και η μείωση κατά 450.000 του αριθμού των ατόμων που είναι σε κατάσταση φτώχειας είναι δύο από τους βασικούς στόχους, μέσα από την αξιοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ.

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στη χρηματοδότηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου με τον διπλασιασμό σχεδόν ως ποσοστό του ΑΕΠ των δαπανών που προορίζονται για την έρευνα και την τεχνολογία και την ενίσχυση των εμπορεύσιμων κλάδων, όπως η βιομηχανία - μεταποίηση, ο τουρισμός, οι επιχειρηματικές υπηρεσίες, η γεωργία, η ναυτιλία και η ενέργεια, προκειμένου να αυξηθεί η συνεισφορά τους στο ΑΕΠ κατά 4 μονάδες.
29s19espa-thumb-large.jpg
Οι στόχοι που έχουν τεθεί για την επόμενη εξαετία, θα επιδιωχθεί να επιτευχθούν μέσα από μετρήσιμους δείκτες όπως:

• Η μείωση του αριθμού των ατόμων σε κατάσταση φτώχειας κατά 450.000.

• Η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης για τις ηλικίες από 20 έως 64 έτη στο 70% από 55%.

• Η μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στο 9,7% από το 11,4%.

• Η ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το 32% των νέων ηλικίας από 30 έως 34 ετών.

• Η αύξηση των δαπανών για έρευνα και τεχνολογία στο 1,2% του ΑΕΠ από 0,67%.

• Η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας.

• Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

• Η αύξηση της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 20% επί της μεικτής τελικής κατανάλωσης.

«Ένεση» 9,5 δισ. ευρώ τη διετία 2014-15 στη χώρα μας από τα κοινοτικά ταμεία

«Ένεση» 9,5 δισ. ευρώ τη διετία 2014-15 θα δώσει, εξάλλου, το ΕΣΠΑ.

Ειδικότερα, 5,5 δισ. ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ θα διοχετευθούν στην οικονομία τη διετία 2014-2015 για να αναχαιτιστούν οι επιπτώσεις της κρίσης, στα οποία θα προστεθούν και άλλα 4 δισ. ευρώ που είναι τα αδιάθετα του υφιστάμενου προγράμματος και τα οποία θα πρέπει να έχουν απορροφηθεί έως τα τέλη του 2015.