Στις 18 Δεκεμβρίου 2014 θα κριθεί ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου εάν το πρώτο χαράτσι, το οποίο έχει ήδη εισπραχθεί, είναι συνταγματικό ή όχι. Το θέμα παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου προς οριστική κρίση από το Δ' Τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο, στις αρχές Φεβρουαρίου, έκρινε ότι το πρώτο χαράτσι το οποίο εισπράχθηκε μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ είναι αντισυνταγματικό.

Στον Άρειο Πάγο έχουν προσφύγει κατά της επιβολής του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτημένων δομημένων επιφανειών, καταναλωτικές οργανώσεις (ΙΝΚΑ, κ.λπ.) και ο δικηγόρος και υποψήφιος Ευρωβουλευτής Γεώργιος Κόκκας. Σημειώνεται πως το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει πως το χαράτσι είναι συνταγματικό, και απλώς δεν μπορεί να κόβεται το ηλεκτρικό ρεύμα σε περίπτωση μη πληρωμής του.

Στην περίπτωση λοιπόν που η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, σε αντίθεση με το ΣτΕ, κρίνει το χαράτσι αντισυνταγματικό, το θέμα θα παραπεμφθεί για τελική κρίση στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ), καθώς το Σύνταγμα ορίζει ότι εάν υπάρξουν αντίθετες αποφάσεις για το ίδιο θέμα μεταξύ των τριών μεγάλων δικαστηρίων της χώρας (Συμβούλιο της Επικρατείας, Άρειος Πάγος και Ελεγκτικό Συνέδριο), τότε την οριστική απόφαση λαμβάνει το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.