​Χρωστάτε στο κράτος.... φόρο κληρονομιάς, αλλά δεν υπάρχει φράγκο; Θέλετε να απαλλαγείτε από αυτό τον βραχνά και δεν ξέρετε πως; Το υπουργείο Οικονομικών σας δίνει την δυνατότητα να .....χαρίσετε στο Δημόσιο ένα ακίνητο σας και να πατσίσετε, χωρίς να αγχώνεστε για την καταβολή δόσεων και μετρητών!

Ειδικότερα τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Βουλή ορίζει τα εξής:

Επιτρέπεται η εξόφληση του συνόλου ή μέρους οφειλομένου φόρου κληρονομιάς από οφειλέτη που βρίσκεται σε αδυναμία να τον καταβάλει με μετρητά, έπειτα από αίτησή του, με μεταβίβαση στο ελληνικό Δημόσιο της πλήρους κυριότητας ολοκλήρου αξιόλογου κληρονομιαίου ή άλλου ακινήτου, το οποίο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης και δεν βαρύνεται με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα, αγωγή ή άλλο βάρος. Σε καμία περίπτωση δεν αποδίδεται στον οφειλέτη η τυχόν διαφορά μεταξύ της αξίας του ακινήτου που προσφέρεται και του φόρου κληρονομιάς που οφείλεται. Δηλαδή στην περίπτωση που κάποιος οφείλει 20.000 φόρο κληρονομιάς και το ακίνητό του έχει αντικειμενική αξία 100.000 ευρώ δεν θα έχει καμία αξίωση από το ελληνικό Δημόσιο!