Ριζική αλλαγή της παραγωγικής δομής στη χώρα, μειώσεις φόρων, όπως και ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για τους ανέργους, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το νέο εθνικό αναπτυξιακό πρότυπο «Ελλάδα 2021» το οποίο παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση του Euro Working Group και έγινε δεκτό με ευνοϊκά σχόλια.

Στο προσχέδιο αναφέρεται ότι «σε συνθήκες σοβαρής οικονομικής κρίσης και επιτακτικής ανάγκ��ς εξοικονόμησης πόρων, η μείωση των φορολογικών συντελεστών είναι δύσκολη. Ωστόσο, στα επόμενα χρόνια, καθώς η οικονομία θα ανακάμπτει και τα μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θα συνεχίσουν να παράγουν αποτελέσματα, η σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών θα υλοποιηθεί».

Επισημαίνεται ότι κατ' αρχήν στόχος είναι να μειωθεί σταδιακά η φορολογία των κερδών επιχειρήσεων. Εν συνεχεία, μετά τη μεγάλη μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω περικοπές των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης.

Επίσης, «θα πρέπει να επιδιωχθεί η μείωση των φόρων επί των έμμεσων παραγόντων της παραγωγής (π.χ. της ενέργειας), στο πλαίσιο της απελευθέρωσης και του εξορθολογισμού στις σχετικές αγορές». Παράλληλα, «στοχευμένες δράσεις θα πρέπει να προωθηθούν για την "ανακούφιση" από τις φορολογικές επιβαρύνσεις σε συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες, όπως η έρευνα και η ανάπτυξη, καθώς και η σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών των φυσικών προσώπων».

Λεπτομέρειες του σχεδίου θα ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Οι βασικοί του άξονες οριστικοποιήθηκαν την Τρίτη σε σύσκεψη υπό τους υπουργούς Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα και Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων του συμβούλου του πρωθυπουργού Χρύσανθου Λαζαρίδη και του Φίλιππου Σαχινίδη από το ΠΑΣΟΚ.

Το σχέδιο, το οποίο στηρίχτηκε σε μελέτες που εκπόνησαν το τελευταίο 12μηνο το ΚΕΠΕ, το ΙΟΒΕ και η McKinsey, περιλαμβάνει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και οριζόντιες πολιτικές με έμφαση σε:
• Βελτίωση δημοσιονομικών μεγεθών
• Δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για επενδύσεις και διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
• Περιορισμό αθέμιτου ανταγωνισμού- ενίσχυση ανταγωνιστικότητας
• Αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας- Αποκρατικοποιήσεις
• Διευκόλυνση διεθνούς εμπορίου και εξωστρέφεια
• Φορολογική πολιτική
• Ευελιξία και ασφάλεια στην αγορά εργασίας
• Έμφαση στην καινοτομία
• Αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης και βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες.
• Επένδυση στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο.
• Καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση της αξιοπιστίας και της διαφάνειας
• Επιτάχυνση και βελτίωση της απονομής δικαιοσύνης
• Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής

Επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση των επενδύσεων προϋποθέτει την ύπαρξη σημαντικών αποταμιεύσεων. Παράλληλα, αναφέρεται ότι καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια «έχει η προσέλκυση ιδιωτικών πόρων κυρίως από το εξωτερικό», ενώ, «στις παρούσες συνθήκες, ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει η προσέλκυση ξένων, κυρίως άμεσων, αλλά και έμμεσων επενδύσεων στη χώρα».

Προστίθεται, ότι «οι βασικές δράσεις για την επίτευξη υψηλότερης αποτελεσματικότερης αποτελεσματικότητας περιλαμβάνουν:

• Κινητοποίηση και απορρόφηση κεφαλαίων διαθέσιμα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έως το τέλος του 2015.
• Εμπροσθοβαρή και στοχευμένο σχεδιασμό των χρηματοδοτικών εργαλείων για τη νέα προγραμματική περίοδο.
• Βελτιστοποίηση της εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB).

Τέλος, σημειώνεται ότι «ο Οργανισμός για την Ανάπτυξη (IfG), που σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία, είναι σχεδιασμένος σε τρεις βασικούς άξονες δραστηριοποίησης: δανειοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, παροχή ιδίων κεφαλαίων ή συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ΜμΕ, δανειοδότηση υποδομών».