Την ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση του θέματος της φορολογίας υπεραξίας από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας, από την πολιτική ηγεσία και τη διοίκηση του υπουργείου Οικονομικών, εφιστούν οι Έλληνες συμβολαιογράφοι με ανακοίνωσή τους.
Αναλυτικά όπως σημειώνει η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος:
«Η ψήφιση των διατάξεων του Ν.4254/2014 για τα θέματα φορολογίας υπεραξίας από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας με επαχθή αιτία, σκόρπισε αισιοδοξία στον Έλληνα πολίτη, ότι επιτέλους θα μπορέσει να διαχειρισθεί την εκποίηση ακινήτων του για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών του. Δυστυχώς όμως η συνεχιζόμενη δυστοκία στην έκδοση των απαιτούμενων κανονιστικών αποφάσεων και πράξεων εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους τόσο για τα συμφέροντα των φορολογούμενων όσο και για την «υπόθεση» του ελληνικού ακινήτου γενικότερα.
Εν όψει αυτών οι Έλληνες συμβολαιογράφοι εφιστούμε ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση του θέματος από την Πολιτική Ηγε��ία και την Διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών και επαναφέρουμε το αίτημά μας για αναστολή του σχετικού φορολογικού πλαισίου της υπεραξίας για χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί σε περίπτωση που κρίνεται ανέφικτη η άμεση εφαρμογή του».