​Η ελληνική οικονομία θα σταθεροποιηθεί φέτος, αλλά η πραγματική ανάκαμψη αργεί. Αυτό είναι το συμπέρασμα δημοσκόπησης του Reuters σε οικονομολόγους.

Πιο συγκεκριμένα, 35 οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση, εκτιμούν πως η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας φέτος θα κυμανθεί στο 0,3% του ΑΕΠ, χαμηλότερα από το 0,6% που προβλέπουν οι διεθνείς δανειστές της χώρας και το 0,5% της Τράπεζας της Ελλάδας.

Αν και αναγνωρίζουν πως υπάρχουν θετικές ενδείξεις, οι οκονομολόγοι τονίζουν πως θα πρέπει να συνεχιστεί η δημοσιονομική πρόοδος τόσο στην Ελλάδα όσο και στις άλλες χώρες του Νότου της ευρωζώνης που εντάχθηκαν σε μνημόνια.