Οι επιχειρήσεις που εμφανίζονται να έχουν έστω και μια συναλλαγή την τριετία 2011-2013 θα πρέπει μέχρι τις 20 Ιουνίου είτε να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους ή να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για διακοπή λειτουργίας ή αδρανοποίησης. Σε διαφορετική περίπτωση η Εφορία θα εκδώσει πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου ορίζοντας τη φορολογητέα ύλη, με βάση κάθε στοιχείο και πληροφορία που έχει στη διάθεσή της.

Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. ��. Θεοχάρη σχετική με την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογούμενων προβλέπει ότι:

«Στα πλαίσια εντατικοποίησης της προσπάθειας της φορολογικής διοίκησης για πάταξη της φοροδιαφυγής και προκειμένου να εστιαστεί ο φορολογικός έλεγχος σε ενεργές επιχειρήσεις, καλούνται, να προσέλθουν μέχρι 20-06-2014, στη ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα τους, οι επιχειρήσεις εκείνες (φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες), που χωρίς να έχουν εκπληρώσει στο σύνολο τους τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, παρουσιάζουν έστω και μία συναλλακτική κίνηση σε κάποιο υποσύστημα του Ο.Π.Σ.Φ.-TAXIS για το διάστημα από 01-01-2011 έως 31-12-2013 προκειμένου:

Να εκπληρώσουν τις εκκρεμείς φορολογικές τους υποχρεώσεις, εφόσον συνεχίζουν να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή

Να υποβάλουν δήλωση διακοπής στην περίπτωση που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή

Να υποβάλουν δήλωση μεταβολής εργασιών με σκοπό να θέσουν την επιχείρηση τους σε αδράνεια».

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Θεοχάρη στις επιχειρήσεις που δεν ανταποκριθούν, θα εφαρμοστούν από την 1η Ιουλίου οι διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4174/2013.