Σχεδόν 12 δισ. ευρώ σε μόλις 3 μήνες πληρώσαμε σε φόρους!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα συνολικά έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης το δ’ τρίμηνο του 2013 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος) ανήλθαν σε 24,39 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 11,8 δισ. ευρώ από φόρους! Ειδικότερα, 6,2 δισ. ευρώ ήταν φόροι στην παραγωγή και στις εισαγωγές και 5,66 δισ. ευρώ ήταν φόροι στο εισόδημα.

Οι συνολικές δαπάνες, αντίθετα, ανήλθαν σε 25,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 10 δισ. ευρώ αφορούν σε κοινωνικές παροχές.

Όσον αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης για το ίδιο διάστημα (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2013) ανήλθε σε 692 εκ. ευρώ, ενώ το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης παρουσίασε έλλειμμα 1,05 δισ. ευρώ.