Τη… βουτιά των επιτοκίων ακολουθούν οι ακάλυπτες επιταγές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τειρεσίας, το ύψος των ακάλυπτων επιταγών διαμορφώθηκε στα 109,527 εκ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου μειωμένο κατά 38,62% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Φεβρουάριο).

Όσον αφορά στο ύψος των απλήρωτων συναλλαγματικών, αυτές ανήλθαν στα 25,6 εκατ. ευρώ. Μέσα στον Μάρτιο, έσκασαν 4722 συναλλαγματικές αξίας 6,335 εκατ. ευρώ.