Μόνο εφόσον το ποσό υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ θα μπορεί από δω και στο εξής η εφορία να προχωρ��ί σε κατάσχεση μισθού ή σύνταξης.

Από τις 7 Απριλίου, το ακατάσχετο μισθών και συντάξεων αυξήθηκε από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ και το όριο οφειλών κάτω από το οποίο δεν γίνονται κατασχέσεις (με εξαίρεση κατασχέσεις στα χέρια τρίτων) από τα 300 στα 500 ευρώ.

Με εγκύκλιό του, ο γ.γ. Χάρης Θεοχάρης κοινοποίησε τις αλλαγές στα όρια ενώ περιέγραψε και τη διαδικασία αλλά και τις προϋποθέσεις για να ζητήσει κάποιος αναίρεση ή άρση της κατάσχεσης σε περίπτωση που έχουν ενεργοποιηθεί μέτρα αναγκαστική είσπραξης γι’ αυτόν πριν της 6 Απριλίου.

Για παράδειγμα, έστω φορολογούμενος με μισθό 1.300 ευρώ, σε βάρος του οποίου έχουν ενεργοποιηθεί πριν τις 6 Απριλίου μέτρα αναγκαστικής είσπραξης για ληξιπρόθεσμ��ς οφειλές και κάθε μήνα του παρακρατείται από την εφορία ποσό 300 ευρώ. Πλέον, με το ακατάσχετο να βρίσκεται στα 1.500 ευρώ, μπορεί να κάνει αίτηση στην εφορία και να σταματήσει η παρακράτηση του ποσού.

Αναλυτικά οι αλλαγές:

1. Αυξήθηκε το όριο του ακατάσχετου ποσού μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων των οφειλετών του Δημοσίου από 1.000 ευρώ σε 1.500 ευρώ. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης του Δημοσίου λαμβάνει σύνταξη ή μισθό ή ασφαλιστικό βοήθημα από δύο ή περισσότερους φορείς, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό αυτών και επιτρέπεται η κατάσχεση του 1/4 αυτών, όμως το εναπομένον ποσό από το σύνολο τους να μην είναι μικρότερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Στο κατασχετήριο πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές ποσό που κατάσχεται (όχι ποσοστό), ώστε να εφαρμόζεται ο περιορισμός που τίθεται από το νόμο, ήτοι το συνολικό ποσό που απομένει στον οφειλέτη να μην είναι μικρότερο του ανωτέρου ορίου.

2. Θεσπίσθηκε το ακατάσχετο των 1.500 ευρώ στις καταθέσεις φυσικών προσώπων σε πιστωτικά ιδρύματα για ένα μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, με την οποία γνωστοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ένας μοναδικός λογαριασμός. Στην περίπτωση που υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων γνωστοποιείται αποκλειστικά και μόνο ο λογαριασμός αυτός.

3. Αυξήθηκε από 300 σε 500, το ποσό της οφειλής για το οποίο δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και συγκεκριμένα δεν επιβάλλεται κατάσχεση ακινήτων καθώς και κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη, κατά των οφειλετών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από κάθε αιτία, πλην του μέτρου της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων.

4. Δεν επιβάλλεται κατάσχεση στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων ��ε την έντυπη διαδικασία για απαιτήσεις (κεφάλαιο και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής) μικρότερες των πενήντα 50 ευρώ.