Τελευταία διορία για να καταβάλλουν το δώρο Πάσχα έχουν σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, όσοι εργοδότες δεν το έχουν κάνει.

Η μη καταβολή του δώρου Πάσχα από τους εργοδότες στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα συνιστά ποινικό αδίκημα, και όσοι εργοδότες δεν το καταβάλλουν εμπρόθεσμα κινδυνεύουν με αυτόφωρο και φυλάκιση.

Υπενθυμίζεται ότι δώρο Πάσχα δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό, ενώ η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους.

Για το πώς υπολογίζεται δείτε εδώ.