Αναλυτική εγκύκλιο με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στους όρους και τις διαδικασίες κατασχέσεων για χρέη προς το δημόσιο εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο προωθεί παράλληλα την έναρξη μέχρι τη Μεγάλη Παρασκευή της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων (www.gsis.gr) για τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος.

Στην εγκύκλιο, που υπογράφεται από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, προβλέπεται μεταξύ άλλων η αύξηση του ακατάσχετου ορίου από μισθούς και συντάξεις, η αύξηση του ορίου πάνω από το οποίο πραγματοποιούνται κατασχέσεις και θέσπιση ορίου πάνω από το οποίο κατάσχονται τραπεζικές καταθέσεις .

Ειδικότερα, η εγκύκλιος προβλέπει τα εξής:

-αυξάνεται από τα 300 στα 500 ευρώ το όριο οφειλών προς την εφορία για την είσπραξη των οποίων δεν λαμβάνονται τα αναγκαστικά μέτρα (κατάσχεση ακινήτων και κατάσχεση κινητών) στα χέρια του οφειλέτη

-θεσπίζεται όριο οφειλής 50 ευρώ κάτω από το οποίο δεν λαμβάνεται το μέτρο της κατάσχεσης τραπεζικού υπολοίπου του οφειλέτη.

-θεσπίζεται ακατάσχετο όριο 1.500 ευρώ από έναν και μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό τον οποίο όμως οφείλει να δηλώσει ο φορολογούμενος σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του taxisnet.

-αυξάνεται το όριο του ακατάσχετου ποσού μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων των οφειλετών του Δημοσίου από χίλια (1.000) ευρώ σε χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ. Από αυτό το όριο και πάνω μπορεί να κατασχεθεί το 25% αλλά το εναπομείναν ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.500 ευρώ.