Μεγάλες είναι οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στο νέο νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ για την ασφάλιση των αυτοκινήτων.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της «Ημερησίας», καταργείται το αυτοκόλλητο σήμα ασφάλισης, εξισώνονται οι δηλώσεις ατυχήματος υπαίτιου και θύματος, παρέχεται κάλυψη προς τρίτο ζημιωθέντα για 16 ημέρες μετά τη λήξη ημερομηνίας ασφάλισης, οι ασφαλιστικές είναι υποχρεωμένες να απαντούν σε διάστημα τριών μηνών για τις αιτήσεις αποζημιώσεων, ενώ εάν δεν απαντήσουν υποχρεώνονται να καταβάλλουν τόκους υπερημερίας (ρήτρα).

Στην πράξη υιοθετείται η πρακτική «πληρώνω-τυπώνω» αντί της ταχυδρόμησης αυτοκόλλητου σήματος, ενώ η σύμβαση ασφάλισης θα ανανεώνεται μόνο μετά την καταβολή του αντίστοιχου ασφαλίστρου από τον ασφαλισμένο.

Για να λυθεί η σύμβαση θα πρέπει οι ασφαλισμένοι να ενημερώνουν για τη λύση ή για την ανανέωση της παλιάς σύμβασης, όπως και για την απόδειξη καταβολής του ασφαλίστρου σε ασφαλιστική εταιρεία.

Οι ασφαλιστικές μέσα στο περιθώριο των τριών μηνών θα πρέπει να απαντήσουν στο αίτημα του ασφαλισμένου για αποζημίωση, ορίζοντας ρητώς τόσο την απάντηση όσο και την προσφορά με έγγραφη μορφή.

Προβλέπεται ακόμη δεκαήμερη προθεσμία αποζημίωσης στον δικαιούχο και εξισώνονται όλα τα είδη δηλώσεως ατυχήματος είτε από τον ασφαλισμένο είτε από τον δικαιούχο.

Για την επικοινωνία ασφαλιστή και ασφαλισμένου προβλέπεται έγγραφη επικοινωνία η οποία μπορεί να γίνει με επιστολή, με ηλεκτρονική αλληλογραφία, με fax ή ακόμα και με αποστολή μηνύματος σε συσκευή κινητής τηλεφωνίας ή με νόμιμα ηχογραφημένη συνομιλία.