Συνεδριάζει την Μ. Τρίτη το μεσημέρι το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας με αντικείμενο, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητήματα κεφαλαιακών αναγκών που έχουν προκύψει μετά την διεξαγωγή της έκθεσης άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα.

Με βάση τα αποτελέσματα της έκθεσης αυτής οι κεφαλαιακές ανάγκες της Εθνικής Τράπεζας υπολογίζονται σε 2,183 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ζητήσει από τις τράπεζες να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι τα μέσα Απριλίου σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης με βάση τα αποτελέσματα του βασικού σεναρίου και με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης το συντομότερο εύλογο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα εξεταστεί το θέμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, χωρίς να έχει ανακοινωθεί επίσημα το ύψος του αλλά και όλων των εναλλακτικών και συμπληρωματικών πηγών άντλησης κεφαλαίων, σε συνδυασμό με την αύξηση.