Στα 23,1 δισ. ευρώ, ή στο 12,7% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης για το 2013.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2013 διαμορφώθηκε στα 318,7 δισ. ευρώ, (175,1% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος).

Η ΕΛΣΤΑΤ έδωσε και στη δημοσιότητα τα στοιχεία για το κόστος της υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από όλες τις παρεμβάσεις του κράτους κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Σύμφωνα, λοιπόν, με τη στατιστική αρχή, οι παρεμβάσεις από το 2008 έως το 2013 ανέρχονται στα 19,3 δισ. ευρώ.