Για νέο δανεισμό ύψους 1,25 δισ. ευρώ ετοιμάζεται το Ελληνικό Δημόσιο μετά την επιτυχή άντληση 3 δισ. ευρώ με πενταετές ομόλογο.

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, την Μ. Τρίτη θα προβεί σε δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων.

Όπως είθισται, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα των δύο εργάσιμων ημερών μετά το τέλος αυτής, μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού.