​Απογοητευτικά παραμένουν τα ποσοστά της ανεργίας, παρά τα σημάδια κάμψης του φαινομένου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ, η ανεργία διαμορφώθηκε στο 26,7% τον Ιανουάριο, έναντι του αναθεωρημένου 27,2% τον Δεκέμβριο, και έναντι του 26,5% τον Ιανουάριο του 2013.

Το σύνολο των απασχολουμένων τον Ιανουάριο του 2014 εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.613.826 άτοµα, οι άνεργοι σε 1.317.848 άτοµα και ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός σε 3.386.498 άτοµα.

Οι απασχολούµενοι µειώθηκαν κατά 14.913 άτοµα σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2013 (-0,4%), αλλά αυξήθηκαν κατά 40.119 άτοµα σε σχέση µε το ∆εκέµβριο του 2013 (+1,1%).

Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 6.815 άτοµα σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2013 (+0,5%) και µειώθηκαν κατά 17.446 άτοµα σε σχέση µε το ∆εκέµβριο του 2013 (-1,3%).

Οι οικονοµικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 9.210 άτοµα σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2013 (+0,3%) και µειώθηκαν 26.844 άτοµα σε σχέση µε τον ∆εκέµβριο του 2013 (-0,8%).

Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας εμφανίζεται για μία ακόμα φορά στα άτομα ηλικίας 15-24 ετών, και διαμορφώθηκε τον Ιανουάριο φέτος στο 56,8%, με την περιοχή της Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας να κρατά τα ηνία της ανεργίας με ποσοστό 28,6% και την περιοχή του Αιγαίου να εμφανίζει τους λιγότερους ανέργους (20,4%).