Μια νέα ελεγκτική υπηρεσία για την καταπολέμηση της μεγάλης φοροδιαφυγής εγκαινιάζει ο Χάρης Θεοχάρης από την 1η Ιουνίου.

Ειδικότερα, με απόφαση του γ.γ. Δημοσίων Εσόδων, δημιουργείται η «Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων» (ΥΕΔΔΕ), η οποία θα έχει μεγαλύτερη αυτονομία έναντι του ΣΔΟΕ στο… σαφάρι κατά της φοροδιαφυγής και θα υπάγεται απευθείας στον ίδιο.

Η νέα ομάδα, η οποία θα στελεχωθεί από επίλεκτο προσωπικό από την πρώην Δημοτική Αστυνομία, από τελωνεία και από υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους, θα αποτελείται από περίπου 350 άτομα, εκ των οποίων περισσότεροι από 200 θα είναι ελεγκτές.

Στόχος της θα είναι οι έρευνες σε ελέγχους πρόληψης και εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας, ιδίως στους παρακρατούμενους, φόρους και στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), σε ελέγχους στη διακίνηση, στη διαμετακόμιση, στις εισαγωγές και εξαγωγές, στον εφοδιασμό και τη διάθεση των προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και γενικά σε ελέγχους εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας.