​Εντυπωσιακές υποθέσεις φοροδιαφυγής εντόπισε το ΣΔΟΕ στους ελέγχους που πραγματοποίησε τον Μάρτιο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σώματος, στο πλαίσιο των ελέγχων και των ερευνών για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της διαφθοράς και του παράνομου πλουτισμού, διαπίστωσε και απέστειλε στον αρμόδιο Οικονομικό Εισαγγελέα και στις αρμόδιες ΔΟΥ και Τελωνεία, τις πιο κάτω σημαντικές υποθέσεις τον Μάρτιο του 2014 ως ακολούθως:

• H Π.Δ. Αττικής αποκάλυψε ότι 47 επιχειρήσεις εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά ή πλαστά τιμολόγια ύψους 60.800.000 ευρώ, στα οποία αντιστοιχεί Φ.Π.Α. 13.400.000 ευρώ, ο οποίος είτε δεν αποδόθηκε στο Δημόσιο είτε συμψηφίστηκε με ανύπαρκτες δαπάνες-συναλλαγές.

• Η Π.Δ. Θεσσαλίας καταλόγισε πρόστιμο ύψους 7.912.000 ευρώ σε 20 αγρότες και 9 Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, οι οποίοι εμπλέκονται σε παράνομη επιστροφή Φ.Π.Α., χρησιμοποιώντας πλαστά και εικονικά τιμολόγια.

• Η Π.Δ. Νοτίου Αιγαίου επέβαλε πρόστιμα ύψ��υς 8.000.000 ευρώ σε γραφείο Γενικού Τουρισμού και εκμετάλλευσης πλοίων, γιατί έλαβε 367 εικονικά τιμολόγια προκειμένου να καλύψει κέρδη και να παρουσιάσει εικονικές δαπάνες.

• Η Π.Δ. Ηπείρου επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.991.000 ευρώ σε τεχνική – βιομηχανική επιχείρηση στην Πρέβεζα γιατί έλαβε εικονικά και πλαστά τιμολόγια.

Σημαντικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής, με τη μέθοδο της μη έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών:

• Στη Βούλα Αττικής, οδοντίατρος κατά τα έτη 2004-2009 δεν εξέδωσε αποδείξεις ύψους 2.390.000 ευρώ.

• Ιατρός-ουρολόγος στο Χαλάνδρι δεν εξέδωσε αποδείξεις για τα έτη 2002-2011, ύψους 1.580.000 ευρώ.

• Ιατρός-γυναικο��όγος στην Αθήνα δεν εξέδωσε για τα έτη 2005-2012 αποδείξεις ύψους 2.636.000 ευρώ.

• Ιατρός-παθολόγος στο Χαλάνδρι δεν εξέδωσε αποδείξεις ύψους 1.325.000 ευρώ για τα έτη 2003-2011.

• Ιατρός-γυναικολόγος στην Καλλιθέα δεν εξέδωσε αποδείξεις ύψους 1.125.000 ευρώ.

Στον τομέα ελέγχων που διενήργησε η Π.Δ. Αττικής για αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας διαπιστώθηκε ότι:

• Συνταξιούχος Δημόσιος Υπάλληλος και 2 μέλη της οι��ογενείας του προσαύξησαν αδικαιολόγητα την περιουσίας τους κατά 470.455 ευρώ.

• Εργάτης-Ιδ. Υπάλληλος, εκπρόσωπος off shore εταιρείας, προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 3.018.119 ευρώ.

• Ιατρός-γυναικολόγος κατά τα έτη 2005-2012 προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 6.892.000 ευρώ.

• Συνταξιούχος προσαύξησε την περιουσία του αδικαιολόγητα κατά 2.314.000 ευρώ.

• Δικηγόρος στο Κολωνάκι είχε προσαύξηση περιουσίας κατά 1.606.000 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία προέλευσης.

• Αρχιτέκτων-Μηχανικός στο Κολωνάκι είχε προσαύξηση περιουσίας κατά 1.463.000 ευρώ χωρίς να προκύπτει η νόμιμη αιτία. Ο εν λόγω έλεγχος έγινε συνεπεία άλλης δικογραφίας.

• Ζεύγος συνταξιούχων, ήδη θανόντων, είχε προσαυξήσει αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 3.245.757 ευρώ. Τα αποτελέσματα και οι εκθέσεις ελέγχου απεστάλησαν στους κληρονόμους αυτών.

• Ελεύθερος επαγγελματίας κατείχε στους τραπεζικούς του λογαριασμούς 636.000 ευρώ, ενώ δεν είχε δηλώσει αντίστοιχο εισόδημα.

• Αγρότης είχε αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας 356.000 ευρώ.

• 6 Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων είχαν προσαύξηση περιουσίας 7.280.000 ευρώ, η οποία δεν δικαιολογείται από τις φορολογικές τους δηλώσεις.

Από τα παραπάνω ελεγχθέντα φυσικά πρόσωπα 7 περιλαμβάνονται και στη λίστα των καταθετών της ελβετικής τράπεζας HSBC Γενεύης (λίστα Λαγκάρντ).