Μπαράζ προσλήψεων ετοιμάζει η ΔΕΗ για το 2014. Εκτός από τις 600 θέσεις μόνιμου προσωπικού, οι οποίες ήδη έχουν πάρει τον δρόμο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για έγκριση, αναμένεται να προωθηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα άλλες 3.012 θέσεις εποχικού προσωπικού.

Από αυτές οι 2.315 με συμβάσεις θα είναι ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας και 697 με συμβάσεις 60 ημερομισθίων για ανειδίκευτους εργάτες και η προκήρυξη θα βγει μετά το Πάσχα.

Το προσωπικό θα επιλεγεί από τεχνικές και βοηθητικές ειδικότητες της Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ενώ οι θέσεις αφορούν και διοικητικό και οικονομικό προσωπικό, αλλά και ειδικό επιστημονικό προσωπικό.